انار کاسه بشقاب

کد محصول :
طول :
عرض :
ارتفاع : ۸
وزن :

کاسه:
طول:۱۱
عرض:۱۱
ارتفاع:۶

بشقاب:
طول:۲۰
عرض:۲۰
ارتفاع:۳

انار کاسه بشقاب
قیمت:۲۰۰,۰۰۰ ریال
 موجود