مجسمه مشاهیر

امیر کبیر کوچک

کد محصول : M۱۰۰-۲
طول : ۷/۵
عرض : ۷
ارتفاع : ۲۸
وزن : ۱۴۰۵
امیر کبیر کوچک
 موجود