مجسمه مشاهیر

آرش کمانگیر کوچک

کد محصول : M۲۸۰-۲
طول : ۱۴
عرض : ۱۰
ارتفاع : ۲۳/۵
وزن : ۸۰۰
آرش کمانگیر کوچک
 موجود