صفحه نخست / لزوم برنامه ریزی برای درآمدزایی و ارزآوری از حوزه صنایع دستی
لزوم برنامه ریزی برای درآمدزایی و ارزآوری از حوزه صنایع دستی

لزوم برنامه ریزی برای درآمدزایی و ارزآوری از حوزه صنایع دستی

اکرمی گفت: هر صنعتی مراحل بلوغی دارد و باید این مراحل را طی کنیم اگر صنایع دستی هنرمندان با مشکل بسته بندی مواجه است باید دولتی‌ها و هنرمندان بازار را بشناسند و بازاریابان نیز در این امر همکاری کنند.

وی تاکید کرد: ارزش افزوده صنایع دستی در شرایط امروز کشور منحصر به فرد است، به طور قطع کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور این قبیل مسائل را احصا کرده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: زنجیره ارزش افزوده در صنایع دستی باید عملیاتی شود، اگر زنجیره ارزش و تولید در این حوزه عملیاتی شود حجم وسیعی از افراد از این طریق امرار معاش خواهند کرد که رسیدن به این مهم نیازمند همفکری است.

اکرمی اظهار کرد: امروز یکی از حوزه هایی که می‌تواند اقتصاد ما را در شرایط تحریم راهبری کند، حوزه صنایع دستی و گردشگری است. علی رغم اینک آمریکا کشور ما را تحریم کرده است اما در این شرایط شهروندان آمریکایی می‌توانند به عنوان گردشگر وارد کشور شوند.

اکرمی گفت: به موجب شرایط ارزی، ارزان‌ترین کشور برای توریست‌های خارجی ایران است و باید برای این موضوع برنامه‌ها و ایده‌های جدید داشته باشیم و با بخشنامه، دستورالعمل و سخنرانی گردشگری و صنایع دستی رونق پیدا نمی‌کند بلکه نیازمند برنامه عملیاتی است.

وی بیان کرد: هنرمندان حوزه صنایع دستی با اقدامات مجموعه دولت، مسئولین و مردم در این حوزه باید به رونق صنایع دستی دست پیدا کنند. با توجه به نامگذاری شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام رونق تولید باید با تاسی به این شعار برای رونق تولید صنایع دستی گام برداشت. 
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
ساعت : ۱۳۰