مقالات صنایع دستی
صفحه نخست / مقالات صنایع دستی

شب یلدا

تاریخچه شب یلدا

بررسی نسبت صنایع دستی و اشتغال روستایی( قسمت دوم)

صنایع دستی چیست صنایع دستی و یا هنرهای صنایعی در واقع از آن دسته صنایعی است که یک یا تمامی مراحل ساخت آن توسط دست و یا ابزار دستی انجام شده و تمامی منابع مورد نیاز آن، اعم از مواد خام اولیه و نیروی انسانی، به صورت بومی موجود است.

بررسی نسبت صنایع دستی و اشتغال روستایی( قسمت اول)

صنایع دستی و یا هنرهای صنایعی در واقع از آن دسته صنایعی است که یک یا تمامی مراحل ساخت آن توسط دست و یا ابزار دستی انجام شده و تمامی منابع مورد نیاز آن، اعم از مواد خام اولیه و نیروی انسانی، به صورت بومی موجود است.

رتبه اول صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ به صنایع دستی اختصاص یافت

رتبه اول صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ به صنایع دستی اختصاص یافت

یک راهکار در بسته بندی صنایع دستی/اختصاصی و مشارکتی

تولید اختصاصی و مشارکتی بسته بندی صنایع دستی یکی از راهکارهای مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی خانه ملک در خراسان رضوی برای ارائه این محصولات در بازار اعلام شد.

نگارگری ایرانی

هنر نگارگری ایران مبنی بر طراحی به صورت خطی است. یکی از ویژگی¬های اصلی نگارگری، ساده¬گرا بودن آن است به این معنا که تمام آنچه را که می¬بینیم، نه به صورت واقعی و طبیعی، بلکه به صورت ساده شده و بدون عناصر تفردبخش تصویر کتیم. مثلاً پیکر انسان را طوری ترسیم نماییم که صرفاً پیکر آدمی را بدون هیچ شاخصه فردی و نژادی خاصی نشان دهد. در مورد جانوران وگیاهان نیز همین امر صدق می-کند

منبت کاری

به تراشیدن بخش¬هایی از انواع چوب مانندگردو، گلابی، توت، زبان گنجشک، آبنوس، نارنج، شمشاد و عناب و برداشتن قطعاتی از آن به صورت کاهشی، به نحوی که طرح و نقشی خاص و مشخص در آن پدیدار شود منبت¬کاری می¬گویند

معرق

به بریدن قطعاتی از چوب¬های رنگارنگ مانند آبنوس، افرا، توت، چنار، زبان گنجشک، ساج، سنجد، شمشاد،عناب، فوفل، گردو، گلابی و نظایر آن¬ها به اشکال مشخص و کنار هم قراردادن و چسباندن آن¬ها کنار یکدیگر به نحوی که یک طرح واحد را ارئه دهد، معرق گفته می-شود. چوب¬های به کار رفته در این هنر باید حتماً خود رنگ بوده و رنگ نشده باشند. معرق به دو نوع تخت و برجسته تقسیم می¬شود. ابزار اصلی در معرق¬کاری عبارتند از تخته پیشکار که روی میز نصب می¬شود، گیره¬های دستی و ثابت، کمان اره( اره مویی)، دریل دستی با مته¬های گوناگون،چکش، سنباده و پولیش. برای این هنر، گاهی از فلز و صدف نیز استفاده می¬شود. علاوه بر معرق سنتی که اغلب به نقوش هندسی و گیاهی محدود بوده، دو شیوه«تفکیک رنگ» و«جایگزین» نیز اکنون رواج دارد که طی سه دهه پیش ابداع شده¬اند.