مقالات صنایع دستی
صفحه نخست / مقالات صنایع دستی

رایحه درمانی و یا آروماتراپی

رایحه درمانی و یا آروماتراپی چیست ؟

شب یلدا

تاریخچه شب یلدا

بررسی نسبت صنایع دستی و اشتغال روستایی( قسمت دوم)

صنایع دستی چیست صنایع دستی و یا هنرهای صنایعی در واقع از آن دسته صنایعی است که یک یا تمامی مراحل ساخت آن توسط دست و یا ابزار دستی انجام شده و تمامی منابع مورد نیاز آن، اعم از مواد خام اولیه و نیروی انسانی، به صورت بومی موجود است.

بررسی نسبت صنایع دستی و اشتغال روستایی( قسمت اول)

صنایع دستی و یا هنرهای صنایعی در واقع از آن دسته صنایعی است که یک یا تمامی مراحل ساخت آن توسط دست و یا ابزار دستی انجام شده و تمامی منابع مورد نیاز آن، اعم از مواد خام اولیه و نیروی انسانی، به صورت بومی موجود است.

رتبه اول صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ به صنایع دستی اختصاص یافت

رتبه اول صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ به صنایع دستی اختصاص یافت

یک راهکار در بسته بندی صنایع دستی/اختصاصی و مشارکتی

تولید اختصاصی و مشارکتی بسته بندی صنایع دستی یکی از راهکارهای مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی خانه ملک در خراسان رضوی برای ارائه این محصولات در بازار اعلام شد.

نگارگری ایرانی

هنر نگارگری ایران مبنی بر طراحی به صورت خطی است. یکی از ویژگی¬های اصلی نگارگری، ساده¬گرا بودن آن است به این معنا که تمام آنچه را که می¬بینیم، نه به صورت واقعی و طبیعی، بلکه به صورت ساده شده و بدون عناصر تفردبخش تصویر کتیم. مثلاً پیکر انسان را طوری ترسیم نماییم که صرفاً پیکر آدمی را بدون هیچ شاخصه فردی و نژادی خاصی نشان دهد. در مورد جانوران وگیاهان نیز همین امر صدق می-کند

منبت کاری

به تراشیدن بخش¬هایی از انواع چوب مانندگردو، گلابی، توت، زبان گنجشک، آبنوس، نارنج، شمشاد و عناب و برداشتن قطعاتی از آن به صورت کاهشی، به نحوی که طرح و نقشی خاص و مشخص در آن پدیدار شود منبت¬کاری می¬گویند