آموزش

شرکت صنایع دستی هنرمندان آپادانا در راستای توسعه و ترویج صنایع دستی به منظور معرفی و ایجاد علاقه برای تمامی گروه های سنی و آشنایی هر چه بهتر رشته های صنایع دستی و ایجاد بستری مناسب برای کار آفرینی و اشتغال زایی و همچنین پاسداری از فرهنگ و اصالت ایران زمین که در صنایع دستی شکوفا گشته است,برای علاقه مندان امکان یادگیری هنر صنایع دستی را در قالب بسته های آموزشی و کالاهای آنلاین و حضوری(ماهی یک جلسه با هماهنگی قبلی)فراهم نموده است که با تهیه این بسته های آموزشی تمام افراد علاقه مند به آموزش هنر میناکاری روی سفال و مس می توانند خلق آثار توسط خودشان را تجربه نمایند و همچنین گروه صنایع دستی آپادانا برای این امر بنا داشته تا در صورت کیفیت و سلامت آثار ظروف نقاشی شده داخل بسته های آموزشی را از هنرجویان خریداری و ایجاد اشتغال نماید.
جهت خریداری بسته های آموزشی صنایع دستی می توانید با شماره های شرکت صنایع دستی آپادانا که در سایت قرار دارد مراجعه نمایید.